Menu Zamknij
wycena slask Ryszard Stecura

Lokal mieszkalny/użytkowy

nieruchomość lokalowa:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu lub jej numer,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości (księga dla gruntu pod budynkiem),
 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu) akt notarialny lub inny dokument np. orzeczenie Sądu, mówiący o prawie do lokalu,
 • decyzja o sposobie użytkowania (dla lokali użytkowych),
 • inne posiadane dokumenty (np. plan lokalu, zawarte umowy przedwstępne).
 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/użytkowego 
 • (mieszkanie w bloku): 
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (jeżeli została założona) lub jej numer,
 • akt notarialny lub inny dokument np. orzeczenie Sądu, mówiący o prawie do lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (zawierające informacje komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnia użytkowa, układ funkcjonalny), 
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której znajduje się lokal,
 • inne posiadane dokumenty (np. plan lokalu, zawarte umowy przedwstępne, przydział lokalu itp.).

 

Budynek (nieruchomość zabudowana):  

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,
 • fragment dokumentacji architektoniczno-budowlanej (ogólna charakterystyka budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzuty poszczególnych kondygnacji),
 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu),
 • kopia umowy przedwstępnej(jeżeli została podpisana),
 • kosztorys w przypadku rozbudowy/modernizacji.

 

Działka (nieruchomości gruntowa niezabudowana): 

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej dla gruntu, bądź jej numer,
 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela – akt notarialny lub inny dokument np. orzeczenie Sądu (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu),
 • kopia umowy przedwstępnej (jeżeli została podpisana) 
 • decyzja o warunkach zabudowy jeśli została wydana albo wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań,
 • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, akt nadania itp.).

 

Lokal w budowie:

 • odpis z księgi wieczystej, na którą realizowana jest inwestycja,
 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu),
 • wypis z rejestru gruntów na działkę/działki, na których realizowana jest inwestycja,
 • pozwolenie na budowę,
 • kopia umowy kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa),
 • rzut lokalu.

Budynek w budowie:

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • pozwolenie na budowę,
 • fragment dokumentacji architektoniczno-budowlanej (ogólna charakterystyka budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzuty poszczególnych kondygnacji),
 •  podstawa nabycia przez obecnego właściciela (dotyczy wyceny dla zabezpieczenia kredytu),
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa),
 • kosztorys